Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas3 Rugpjūtis 2017Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Indicator on low birth weight updated with 2014-2015 WHO data (ECHI 28)