Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem3 augusts 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Indicator on low birth weight updated with 2014-2015 WHO data (ECHI 28)