Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa3 sierpień 2017Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Indicator on low birth weight updated with 2014-2015 WHO data (ECHI 28)