Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie3. augusta 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicator on low birth weight updated with 2014-2015 WHO data (ECHI 28)