Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie19 august 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicator on patient mobility updated with most recent Eurostat statistics (ECHI 75)