Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie7 december 2015Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicator on ‘Selected communicable diseases’ updated with 2013 data for Hepatitis B & C (ECHI 18)