Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem16 marts 2016Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Indicator on self-perceived health by sex, age and educational level updated with 2014 data (ECHI 33)