Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem7 aprīlis 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Indicator on total fertility rate updated with 2015 Eurostat data (ECHI 4)