Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem7 augusts 2020Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Indicator on total fertility rate updated with most recent Eurostat statistics (ECHI 4)