Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie7 august 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicator on total fertility rate updated with most recent Eurostat statistics (ECHI 4)