Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem28 jūlijs 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Indicators on alcohol consumption updated with 2014/2015 data (ECHI 46)