Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie28 júl 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on alcohol consumption updated with 2014/2015 data (ECHI 46)