Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas19 vasaris 2021Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Indicators on alcohol consumption updated with most recent WHO-GISAH data (ECHI 46)