Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa19 luty 2021Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Indicators on alcohol consumption updated with most recent WHO-GISAH data (ECHI 46)