Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie19 február 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on alcohol consumption updated with most recent WHO-GISAH data (ECHI 46)