Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem17 marts 2021Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Indicators on Birth rate, crude and Total fertility rate updated with most recent Eurostat statistics (ECHI 2 & 4)