Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie17 marec 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on Birth rate, crude and Total fertility rate updated with most recent Eurostat statistics (ECHI 2 & 4)