Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie17 máj 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on cervical cancer screening updated with 2014 Eurostat data (ECHI 59)