Skip to main content
Public Health
Nyhet17 maj 2017Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

Indicators on cervical cancer screening updated with 2014 Eurostat data (ECHI 59)