Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie23 december 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on consumption of vegetables updated with most recent Eurostat statistics (ECHI 50)