Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie16 august 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on fruit consumption updated with 2014 Eurostat data (ECHI 49)