Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie7 august 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on health care expenditure updated with most recent Eurostat statistics (ECHI 77a & 77b)