Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie8 marec 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on health professionals updated with most recent Eurostat statistics (ECHI 63 & 64)