Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie16 jún 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on Healthy Life Years at birth and at 65 (ECHI 40a) updated with 2015 Eurostat data