Skip to main content
Public Health
Meddelelse29 September 2014Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

Indicators on Hospital beds (ECHI 62)