Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie19 marec 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on hospital beds updated with most recent Eurostat statistics (ECHI 62)