Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem1 februāris 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Indicators on Hospital day-cases for 25 diagnoses updated with 2014 data (ECHI 68)