Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie1 február 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on Hospital day-cases for 25 diagnoses updated with 2014 data (ECHI 68)