Skip to main content
Public Health
Nyhet1 februari 2017Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

Indicators on Hospital day-cases for 25 diagnoses updated with 2014 data (ECHI 68)