Skip to main content
Public Health
Meddelelse18 Januar 2017Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

Indicators on Hospital in-patient discharges for 25 diagnoses updated with 2014 data (ECHI 67)