Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem18 janvāris 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Indicators on Hospital in-patient discharges for 25 diagnoses updated with 2014 data (ECHI 67)