Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa18 styczeń 2017Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Indicators on Hospital in-patient discharges for 25 diagnoses updated with 2014 data (ECHI 67)