Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem16 maijs 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Indicators on influenza vaccination rate in elderly updated with 2014 Eurostat data (ECHI 57)