Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa16 maj 2017Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Indicators on influenza vaccination rate in elderly updated with 2014 Eurostat data (ECHI 57)