Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie16 máj 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on influenza vaccination rate in elderly updated with 2014 Eurostat data (ECHI 57)