Skip to main content
Public Health
Nyhet16 maj 2017Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

Indicators on influenza vaccination rate in elderly updated with 2014 Eurostat data (ECHI 57)