Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie23 august 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on life expectancy (ECHI 10) and Healthy Life Years (ECHI 40a) updated with most recent Eurostat data