Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie29 marec 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on life expectancy by educational level (ECHI 10b) updated with 2015 Eurostat data