Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie22 marec 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on medical technologies (MRI units and CT scanners) updated with most recent Eurostat statistics (ECHI 66)