Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem16 augusts 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Indicators on medicine use updated with 2014 Eurostat data (ECHI 74)