Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem10 oktobris 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Indicators on physical and sensory functional limitations updated with 2014 Eurostat data (ECHI 36)