Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem28 marts 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Indicators on population below poverty line (ECHI 9a) updated with 2015 Eurostat data