Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie28 marec 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on population below poverty line (ECHI 9a) updated with 2015 Eurostat data