Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas5 sausis 2016Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Indicators on Population below poverty line by sex and age updated with 2014 data (ECHI 9a)