Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie5 január 2016Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on Population below poverty line by sex and age updated with 2014 data (ECHI 9a)