Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas3 lapkritis 2014Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Indicators on population by sex / age and old-age-dependency ratio (ECHI 1)