Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem3 novembris 2014Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Indicators on population by sex / age and old-age-dependency ratio (ECHI 1)