Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa3 listopad 2014Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Indicators on population by sex / age and old-age-dependency ratio (ECHI 1)