Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie3 november 2014Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on population by sex / age and old-age-dependency ratio (ECHI 1)