Skip to main content
Public Health
Nyhet3 november 2014Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

Indicators on population by sex / age and old-age-dependency ratio (ECHI 1)